English below 

    CALAMITEITEN 

 • De bezoekerspas moet zichtbaar gedragen worden en na afloop van het bezoek ingeleverd worden bij de Receptie.
 • Zorg ervoor dat tijdens u werkzaamheden vluchtwegen vrij zijn en brandblusmiddelen goed bereikbaar zijn.
 • Gebruik daar waar dit is aangegeven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Bij brand, ongeval, onveilige situatie of ander (milieu-)incident belt u het alarmnummer 020-5123222 van onze Receptie.
 • Let bij een incident altijd op u eigen veiligheid en die van anderen.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de hulpverleners.
 • Bij diefstal van eigendommen van de Hid wordt altijd aangifte gedaan bij de Politie. De Hid is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing materialen of andere eigendommen van derden.
 • Eten en/of drinken is alleen toegestaan in het bedrijfsrestaurant (Pelidome), vergaderzalen en in de kantoren.
 • Het hele terrein van de Hid is rookvrij.

    emergencies

 
 • Visitors must visibly wear their pass and return it to the Reception after their visit.
 • Ensure that during your work, escape routes are clear and fire extinguishing equipment is easily accessible.
 • Use personal protective equipment where indicated.
 • In case of fire, accident, unsafe situation, or other environmental incident, call the alarm number 020-5123222 of our Reception.
 • In an incident, always pay attention to your own safety and that of others.
 • Always follow the instructions of the emergency services.
 • In case of theft of Hid’s property, a report will always be filed with the Police. Hid is not liable for damage or loss of materials or other properties of third parties.
 • Eating and/or drinking is only allowed in the company restaurant (Pelidome), meeting rooms, and offices.
 • The entire Hid area is smoke-free.