Partners

Samen verder komen

Hid werkt samen met de volgende partners:

Catalyze

Catalyze

In de nieuwe samenwerking zal Catalyze een multi-programma financieringsstrategie ontwikkelen voor Sanquin Health Solutions. Dit omvat een kortetermijn- en langetermijnplan, met een duidelijke financieringsaanpak voor de R&D-programma’s en nieuwe zakelijke initiatieven van SHS, waaronder de ontwikkeling van het Hid.

Stone 22

Stone 22 levert de kwartiermakers bij de opzet van het Hid. Zij zijn verantwoordelijk voor en betrokken bij onder meer de begeleiding van de ontwikkeling van het masterplan, communicatie, planvorming, stakeholdermanagement en het overall proces. Geert Haksteen is de kwartiermaker voor het District.

Ector Hoogstad

Het Rotterdamse architectenbureau Ector Hoogstad ontwierp het masterplan voor het Hid-terrein. Lees hier het interview met Joost Ector.

Ook meedoen?

In dit stadium zijn de initiatiefnemers van het Hid dan ook op zoek naar partners die mede aan de wieg willen staan van dit initiatief. Partijen die over de creativiteit beschikken om de kansen op van dit terrein te zien. Over het netwerk om andere belangrijke spelers aan te haken. En in de positie zijn om de plannen naar een volgend stadium te brengen. Meer weten? Neem contact op met Rogier van den Braak, CEO Sanquin Holding.