Deze week wordt in Amsterdam het startschot gegeven voor het New West Health & Innovation District (Hid). Op deze kennisintensieve vierkante kilometer in Amsterdam Nieuw-West wordt door Sanquin een campus gecreëerd die onderdak biedt aan internationale wetenschappers, start- en scale ups en gevestigde bedrijven op het gebied van oncologie, immunologie en hematologie.

Op het terrein van Sanquin ontstaat de komende jaren een bloeiende campus waarin ideeën en mensen samen kunnen komen om te werken aan de kwaliteit van leven van patiënten. Daarbij kunnen zij gebruikmaken van gedeelde faciliteiten en van de infrastructuur van Sanquin. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om een internationaal toonaangevende regio te worden op het gebied van Life Sciences en Health. Dit district wordt onderdeel van die structuur.

Kick-off
Om de aftrap van het Health & Innovation District te vieren, zijn er diverse (online) activiteiten gepland. Wethouder Everhardt (Financiën en Economische Zaken) speecht en verricht de opening. De mogelijkheden van het Hid worden verkend via een online Open Innovation Game en er is een inspirerend college over ondernemerschap door Startupbootcamp-founder en Hid-partner Patrick de Zeeuw.

Ook een aantal nieuwe ‘bewoners’ van het District stellen zich voor. Zo zal oud-minister Ronald Plasterk zijn bedrijf Frame Therapeutics presenteren, dat gepersonaliseerde kankervaccins ontwikkelt die gebaseerd worden op de unieke neo-antigenen van de tumor van een patiënt. Het bedrijf Sanagen richt zich op gentherapie die levenslange genezing voor meerdere ziekten mogelijk maakt. BISC Global is gespecialiseerd in toegepaste bio-informatica, en machine learning. Zij bieden consultancy op het gebied van data-analyse.

Oplossingen voor de toekomst
Rogier van den Braak, managing director van Sanquin Health Solutions: “Door het bouwen van dit ecosysteem stimuleren we samenwerking en innovatie. Sanquin wil door het samenbrengen van mensen en ideeën de plek worden waar een nieuwe generatie oplossingen voor patiënten wordt ontwikkeld.” Het is de ambitie om het Hid de komende jaren uit te bouwen tot een kennishub met internationale allure voor alles wat met hematologie, immunologie, oncologie en transfusiegeneeskunde te maken heeft. Hier vindt fundamenteel onderzoek plaats, maar wordt ook gewerkt aan complexe diagnostiek, en ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en vaccins.

Het Hid maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat Sanquin en OLVG Labservices werken aan het neerzetten van een groot, flexibel laboratorium dat grootschalige testen kan verwerken. Dit hoogvolume laboratorium kan in noodsituaties, zoals een toekomstige uitbraak van een ziekte, de testcapaciteit op een snelle, efficiënte manier opschalen. Het is een mooi voorbeeld van de samenwerking en innovatie die nodig is om uit de coronacrisis te komen.

Wethouder Victor Everhardt van Economische Zaken: “Amsterdam heeft een groeiende Life Sciences en Health sector, waar universiteiten, onderzoekscentra, medische bedrijven, investeerders en overheid elkaar versterken op het gebied van zorg en innovatie. Deze zorginnovatie heeft ruimte nodig, en krijgt die ruimte hier in Nieuw West. Op deze plek zullen baanbrekende nieuwe ideeën ontstaan, uit samenwerking tussen publieke en private partijen. Dit is goed nieuws voor patiënten en behandelaars.”