Technology Transfer

Intellectueel kapitaal

Hid-bewoner Sanquin heeft verschillende actieve licensiemogelijkheden beschikbaar voor samenwerkingen.

Sanquin is een internationaal zeer gerespecteerde stichting met een excellente onderzoeksafdeling gespecialiseerd in hematologie, transfusiegeneeskunde, immunologie en oncologie. Sanquin past de kennis daarvan toe op de ontwikkeling en vervaardiging van een scala aan farmaceutische en diagnostische producten en diensten. Haar kernactiviteiten omvatten ook de veilige en efficiënte productie en distributie van bloed- en plasmaproducten voor het behandelen van patiënten. Met meer dan 200 onderzoekers en belangrijke opinieleiders die bij Sanquin werken, is er een schat aan technologieën, onderzoeksprogramma’s, instrumenten en kennis beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met Pieter de Geus, directeur Sanquinnovate Bv.