Ontwikkeling van het gebied

Een plek met geschiedenis

Het Health & Innovation District (Hid) is een plek met geschiedenis. Op deze kennisintensieve vierkante kilometer in Amsterdam Nieuw-West bestaan fundamenteel medisch-wetenschappelijk onderzoek en het creëren van oplossingen voor patiënten al jaren naast elkaar.

Om zoveel mogelijk patiënten kwaliteit van leven te blijven bieden, wordt het terrein de komende jaren verder uitgebreid tot een inspirerende verzamelplaats voor iedereen die dit doel nastreeft. De gemeente Amsterdam ondersteunt de ontwikkeling en heeft financieel bijgedragen aan de aanloopkosten.

Architect Joost Ector

Het Hid wordt meer dan een plek om te werken. Lees hier het hele interview.

Aantrekkingskracht

Het Hid wordt meer dan een plek om te werken. Alle faciliteiten zijn erop gericht de gebruikers maximaal te ontzorgen. De vele ontmoetingsplekken op het terrein maken het eenvoudig om gelijkgestemden te treffen voor een werkbespreking, of juist voor een drankje ná werktijd.
De nabijheid van de stad en diverse andere kennisinstellingen, de nationale luchthaven en mobiliteitsknooppunten, vormen samen een optimaal leef-, woon- en werkklimaat met een grote aantrekkingskracht op een jonge, talentvolle populatie.

Architect Joost Ector van Ector Hoogstad Architecten ontwikkelde het masterplan voor het Hid: “Daarmee hebben we een stip op de horizon geplaatst, Toch duurt het vermoedelijk nog wel 1,5 jaar voor kan worden gestart met de uitvoering. We bekijken nu eerst, samen met de gemeente, hoe het bestemmingsplan moet worden aangepast. Dus de schop gaat waarschijnlijk niet voor 2022 de grond in.” Lees hier het hele interview met Joost Ector