Bewoners van het Hid

Inspirerende verzamelplaats

Het District bevindt zich binnen het Medisch Centrum Slotervaart (MCS) waar buren al nauw samenwerken: Sanquin, het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek (NKI/AVL), de nieuwe bewoners van het voormalig Slotervaartziekenhuis en Cordaan. Daarnaast zijn inmiddels vele nieuwe, vooraanstaande organisaties neergestreken op het terrein.

Om zoveel mogelijk patiënten kwaliteit van leven te blijven bieden, wordt het terrein de komende jaren verder uitgebreid tot een inspirerende verzamelplaats voor iedereen die dit doel nastreeft. De gemeente Amsterdam ondersteunt de ontwikkeling en heeft financieel bijgedragen aan de aanloopkosten.

IPFA

BISC Global