IPFA

International Plasma and Fractionation Association (IPFA)

De International Plasma and Fractionation Association IPFA is een internationale vereniging voor plasma-fractioneerders zonder winstoogmerk, en nationale bloeddiensten. Het hoofdkantoor is gevestigd op het Hid-terrein.

IPFA ondersteunt haar leden in hun doel om toegang tot betrouwbare, levensreddende plasmageneesmiddelen te borgen voor patiënten wereldwijd.

Donors

Centraal in de activiteiten van IPFA en haar leden staat de toewijding en vrijgevigheid van donors, en IPFA spant zich in voor beleid waarmee uitbuiting van dat principe wordt voorkomen. Als overkoepelende vereniging vertegenwoordigt IPFA haar leden in onderhandelingen en vergaderingen met bevoegde autoriteiten, geneesmiddelenagentschappen, regelgevende agentschappen, politieke functionarissen, patiëntenorganisaties, donorverenigingen, commerciële loketten en andere geïnteresseerde partijen in het veld. IPFA organiseert wetenschappelijke en educatieve evenementen en workshops op het gebied van plasmadonatie en fractionering.

Meer informatie

Lees meer over IPFA op www.ipfa.nl of neem contact via met info@ipfa.nl.

Terug naar het overzicht