SanaGen

SanaGen is in 2019 opgericht en heeft haar hoofdkantoor op het Health & Innovation District. SanaGen richt zich op gentherapiebenaderingen voor zeldzame genetische aandoeningen die voor vele ziekten permanente genezing kunnen bieden.

SanaGen is een bedrijf dat baanbrekend werk verricht. Het concentreert zich op kostentransparantie en de zoektocht naar creatieve manieren om de ontwikkelkosten te drukken, op innovatieve verkoop- en contractmodellen om de producten bij de patiënt te krijgen, en daarnaast op productie waarmee zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden worden bediend. SanaGen ontwikkelt deze nieuwe gentherapieën in samenwerking met de onderzoeksgroep van Prof. dr. Jan Voorberg van Sanquin Research en Prof. dr. Joost Verhaagen van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen.

Gentherapie voor bloedingsziekten

SanaGens huidige portefeuille omvat de ontwikkeling van gentherapie voor patiënten met Factor VII of Factor X deficiëntie. Deze zeldzame bloedstollingsziekten komen voor bij één op de 300.000-500.000 mensen en de huidige behandeling daarvoor is niet optimaal. Voortbouwend op haar uitgebreide kennis op het gebied van hemostase en de ontwikkeling van gentherapie, richt SanaGen zich ook op gentherapiebenaderingen voor andere bloedstollingsziekten. Meer dan drie decennia gentherapieonderzoek en -experimenten hebben geleid tot een snel innoverende industrie die op het punt staat veel verschillende genetische aandoeningen te behandelen. De belangrijkste oprichters van SanaGen zijn deskundigen op het gebied van zowel fundamenteel als klinisch onderzoek naar bloedstollingsziekten en onder hen bevinden zich ook deskundigen met diepgaande kennis van de wereldmarkten voor deze ziekten.

Samenwerking met Sanquin

SanaGen is opgericht en wordt geleid door David Mosmuller, MD PhD. Hij is een arts met een zakelijke instelling en heeft veel ervaring met klinisch onderzoek, biowetenschappen, geneeskunde, regelgeving, en geneesmiddelenbewaking. SanaGen ontwikkelt deze nieuwe gentherapieën in samenwerking met de onderzoeksgroep van Prof. dr. Jan Voorberg van Sanquin Research en Prof. dr. Joost Verhaagen van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen.

Terug naar het overzicht