Sanquin en OLVG bundelen krachten in Amsterdams Nationaal Laboratoriumcentrum op Hid-terrein

Adequaat handelen op basis van beperkte informatie. Op grote schaal diagnosticeren, en snel opschalen indien nodig. Als de COVID-19 pandemie ons iéts duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat elke seconde telt bij het indammen van een virusuitbraak. Daarom willen Sanquin Diagnostiek en OLVG Lab hun krachten bundelen in een grootschalig regionaal laboratorium waar overheid en bevolking snel terecht kunnen bij toekomstige viruscrises.

Dit toonaangevende lab moet een plek krijgen binnen het New West Health & Innovation District. Sanquin kent als geen ander het screenen, testen en diagnosticeren, en heeft toegang tot het grote onderzoeksapparaat van Sanquin Research. OLVG Lab heeft specifieke kennis vanuit de patiëntenzorg; kennis die direct kan worden ingezet om diagnose, screening en testen te verbeteren. Een uniek samengaan van twee bestaande ervaren instituten, op een terrein vol gelijkgestemden, zodat innovaties in (typen) testen en implementatie daarvan, maximaal worden gefaciliteerd.

Focus
Het Amsterdam Nationaal Laboratoriumcentrum zal zich naast de reguliere taken richten op:

  • Bevolkingsonderzoek
  • Epidemiologisch onderzoek
  • De bestrijding van pandemieën, uitbraken en andere onvoorziene omstandigheden

Bekijk de video over de plannen van Sanquin Diagnostiek en OLVG Lab hier

Steun
OLVG Lab BV is nu al op zoek naar mogelijkheden om de testcapaciteit uit te breiden. Realisatie van een grootschalig regionaal testlab kan niet zonder steun van lokale en nationale overheid. Met een expertisecentrum zoals het Amsterdam Nationaal Laboratoriumcentrum verliezen we geen kostbare tijd wanneer onze samenleving zich weer geconfronteerd ziet met calamiteiten van deze omvang, en dat draagt bij aan reduceren van het aantal besmettingen.

Terug naar overzicht