Stadsbuurt De Plantijn verrijst rondom het New West Health & Innovation District  

Samenwerkingspartners Sanquin, het Antoni van Leeuwenhoek, Cordaan en het Centrum voor Zorg Slotervaart hebben de handen ineengeslagen om van De Plantijn in Amsterdam Nieuw-West een innovatieve stadsbuurt te maken die van nog meer toegevoegde waarde is voor de stad. Een plek waar zorg, onderzoek, wonen en onderwijs moeiteloos samengaan. De Plantijn is één van de zes deelgebieden van de toekomstige stadswijk Schinkelkwartier.

Eind 2021 stelde het College van B&W van Amsterdam de Projectnota Schinkelkwartier vast. Met dit plan verandert het gebied van een geïsoleerd werkgebied in een inclusieve, levendige en groene stadswijk waarin wonen en werken kunnen worden gecombineerd, en waar ruimte en aandacht is voor ondernemen en maatschappelijke voorzieningen.

Het gebied Schinkelkwartier ligt op de grens van Amsterdam Nieuw-West en Zuid tussen de Nieuwe Meer/ Amsterdamse Bos, de Zuidas en Schiphol.

Ondernemen, innovatieve zorg en wonen
De Plantijn ligt in de noordwestelijke hoek van het Schinkelkwartier en huisvest nu het New West Health & Innovation District van Sanquin, het Antoni van Leeuwenhoek, Centrum voor Zorg Slotervaart en verpleeghuis Hof van Sloten van Cordaan. Deze partijen werken de komende jaren samen om van het gebied een innovatief en levendig deel van de stad te maken. Door zorg, onderzoek, wonen en verblijven hier te combineren ontstaat een dynamische plek met een grote aantrekkingskracht op verschillende groepen.

De samenwerkende partners hebben hun krachten gebundeld in Stichting De Plantijn. Gezamenlijk hebben zij voor het gebied een plan voor de toekomstige inrichting ontwikkeld. Daarin krijgen niet alleen de ambities van de partners een plaats, er is ook een totaalplan voor de stadswijk ontworpen met veel ruimte voor groen in een autoluwe omgeving. Het plan sluit aan op de Projectnota Schinkelkwartier van de gemeente Amsterdam en wordt in samenwerking met de gemeente verder uitgewerkt en gerealiseerd.

Rogier van den Braak, managing director van Sanquin Health Solutions, is enthousiast over de plannen: “Het Health & Innovation District dat Sanquin op haar eigen terrein ontwikkelt, brengt veel kennis en kunde samen op het gebied van gezondheidszorg, innovatie en medische wetenschap. De gezamenlijke ontwikkeling van De Plantijn zorgt er daarnaast voor dat ons eigen innovatiedistrict straks ingebed is in een mooie en groene stadswijk. Dit gebied wordt daarmee een prettige plek om te werken en nodigt mensen uit om te delen, leren en innoveren.”

Naast de ontwikkelingen op het HID, betekenen de plannen voor De Plantijn onder meer dat er in en naast het oude Slotervaart Ziekenhuis een combinatie van woningen en zorgvoorzieningen wordt gerealiseerd en dat het Antoni van Leeuwenhoek wordt uitgebreid. Door de combinatie van werken, wonen en zorg krijgt De Plantijn een levendige, groene dynamiek. “We willen als De Plantijn echt een buurt zijn met toegevoegde waarde voor Schinkelkwartier en de stad”, stelt Van den Braak.

Levendige buurt met een groen hart
Met de plannen nemen de vier samenwerkingspartners de uitdaging aan die de gemeente Amsterdam aan het Schinkelkwartier heeft gesteld. De infrastructuur van de wijk wordt sterk verbeterd, zodat het makkelijker navigeren is en er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Ook wordt de gemeenschappelijke ruimte beter ingericht, met een groen ‘hart’ en ruimte voor ontmoeting in het centrum van deze buurt. De gemeente Amsterdam heeft al meegekeken naar de plannen en die ook van input voorzien. Nu is het tijd om samen verdere stappen te nemen, de plannen verder uit te werken en deze te gaan realiseren.

Terug naar het overzicht